Buďte upřímní

Řekněte pravdu. Záměrné neposkytnutí úplných informací zničí důvěru. Sdělte je, i když to pro vás není výhodné.

Buďte zodpovědní

Odpovědnost buduje důvěru v tým, v naše podnikání a na trhu.

Buďte důslední

Ujistěte se, že vaše slova a činy odpovídají. Vždy dělejte, co říkáte.

Buďte uctiví

Traktuj ludzi z uprzejmością i życzliwością. Zachęcaj współpracowników do dzielenia się opiniami i pomysłami.

Bądź otwarty na porozumienie

Zacházejte s lidmi s laskavostí. Povzbuďte kolegy, aby sdíleli názory a nápady.

Buďte otevřeni dohodě

Vždy podporujte pozitivní komunikaci. Nechte do diskuse zapojit ty správné lidi.
Podpořte rozhodnutí skupiny

Po vypracování daného řešení je každý zodpovědný za jeho plnou podporu.

Dobrá a efektivní spolupráce ve skupině.