Po obdržení zásilky jej rozbalte v přítomnosti kurýra a v případě mechanického poškození způsobeného při přepravě vyplňte protokol podepsaný vámi a doručovatelem. Pouze v tomto případě přijímáme reklamace za vady vzniklé během přepravy. 
 
Záruka nabízená společností Colson se nevztahuje na vady způsobené vnějšími činnostmi, nesprávnou montáží, nesprávnou údržbou, opětovným nabitím, mazáním, běžným opotřebením, nesprávným výběrem produktu nebo jinými okolnostmi, které společnost Colson nemůže ovlivnit. 
 
Colson nezaručuje, že dodávané sady kol jsou vhodné pro účely, pro které je chce kupující použít. Technická pomoc je poskytována podle našich nejlepších znalostí, ale Colson za ni nenese odpovědnost.